Kapsička Mrtvého Zajíce

K.M.Z. 2.0

je novela psaná v pokleslé literární formě zvané gamebook, která umožňuje větvení dějových linií; čtenář si sám vybírá osud hlavních hrdinů.
Formálně jde o „fantasy“ umístěnou do fiktivního kraje připomínajícího Bretaň, a do předprůmyslové doby; většina děje se však odehrává v podzemním labyrintu plném nejrůznějších oblud a surreálných rekvizit. S minulostí hlavního hrdiny, resp. hrdinů, a také s celou zápletkou, se čtenář seznamuje až v průběhu děje.
KMZ 1.0 jsem napsal během pěti měsíců v roce 1995, kdy také vyšla v jednom alternativním magazínu. Rád bych jí dal důstojnější a obsáhlejší podobu, a momentálně probíhá taková zajímavá hra – jestli na to najdu do smrti čas.

Poznámka: KMZ by se dala nepřesně nazývat také "hrou na hrdiny (RPG)", protože čtenář se v ní s  hrdiny nejen ztotožňuje, ale také za ně jedná. Striktně definovaná hra na hrdiny je ovšem zpravidla pro více hráčů.

 

NAHORU